Kennismaking en intakegesprek

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, meestal intakegesprek genoemd. In dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Het eerste gesprek hoeft niet per definitie te leiden tot een behandeling. Het belangrijkste is of er een ‘klik’ is, zodat het mogelijk is om samen te werken aan uw hulpvraag. Naast het bespreken van uw klachten en problemen kijken we in dit gesprek naar u als persoon, naar uw leefomstandigheden, uw vaardigheden, uw relaties met mensen om u heen, uw werkzaamheden en vrijetijdsbesteding en uw achtergronden. Als we na dit eerste gesprek beiden het gevoel hebben dat we met elkaar kunnen werken, plannen we de volgende gesprekken in. In een aantal gesprekken proberen we de klachten of het probleem helder te krijgen. We onderzoeken samen op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welke doelen u wilt bereiken.

De gesprekken vinden plaats in de praktijk. Het is echter ook mogelijk om een gesprek via beeldbellen te doen.