Frequentie en duur van de therapie

De duur van psychotherapie is zelden van tevoren te voorspellen en varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Uw hulpvraag en persoonlijke situatie zijn hierin bepalend. Gesprekken vinden meestal wekelijks of één maal per twee weken plaats, maar een andere frequentie is in overleg mogelijk. In de afbouwfase van de therapie neemt de frequentie vaak af. De therapie vindt in de praktijk plaats, maar kan in overleg ook online plaatsvinden.

Over het algemeen besluiten wij samen in overleg wanneer de therapie stopt en zal dat zijn wanneer uw behandeling is afgerond of een bepaald doel is bereikt. Samen zullen we bespreken of en op welke wijze nazorg nodig is. Ook zal er aandacht zijn voor terugvalpreventie. Als cliënt staat het u uiteraard vrij op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met mij te bespreken en de therapie op een goede manier af te sluiten.