Advies voor therapie

In een adviesgesprek zal ik met u de tot dusver verkregen informatie doornemen en de mogelijkheden voor therapie met u bespreken . Ik zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Ik zal ten aanzien van het behandelaanbod zo goed mogelijk aansluiten bij wat het meest effectief is bij uw klachten, maar ook wat het beste bij u aansluit. Samen besluiten uiteindelijk we welke vorm van psychotherapie het meest passend voor u is. De belangrijkste problemen, doelen en de behandelvorm leggen we vast in een behandelovereenkomst, zodat we op een later moment gericht kunnen evalueren en indien nodig kunnen bij sturen.

Indien gaandeweg de gesprekken blijkt dat ik wellicht niet de juiste therapeut voor u ben of we samen besluiten dat een andere behandelvorm of –setting beter geïndiceerd is dan dat ik u kan bieden, zal ik dit in een zo vroeg mogelijk stadium met u bespreken. Ik zal dan samen met u zoeken naar een meer geschikte therapeut. Vervolgens zal ik in overleg zorgdragen voor een goede terug verwijzing naar de huisarts. De huisarts zal u dan doorverwijzen.