Traumabehandeling

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Traumabehandeling  is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Bij traumabehandeling is het mogelijk om van verschillende technieken gebruik te maken. Een paar voorbeelden hiervan zijn EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), Imaginaire exposure en Imaginatie met rescripting. Naast het gebruik van deze technieken zal er ook met u over het trauma zelf gesproken worden en de invloed die dit heeft en heeft gehad op u en uw omgeving. In overleg met u wordt gekeken wat de beste behandelmethode bij uw klachten zal zijn.