Affectfobie therapie

Affectfobie therapie (AFT) is een vorm van psychotherapie, die bedoeld is om mensen met emotionele en relationele problemen te helpen. Het doel van de therapie is leren lastige gevoelens zoals angst, boosheid, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden en zo ruimte te maken voor verborgen, aangepaste gevoelens.

Wij hebben allemaal onze bewuste en onbewuste manieren om lastige gevoelens als angst, pijn en schaamte niet te voelen. Bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek kunnen deze manieren automatische, rigide patronen geworden zijn. Door deze patronen stagneert hun ontwikkeling. Dat komt bijvoorbeeld doordat 'gezonde' of adaptieve gevoelens geblokkeerd zijn geraakt. Eén van de belangrijkste ideeën achter de psychotherapie is dat als iets erg pijnlijk is, we de neiging hebben te doen alsof we het niet zien. Meestal zijn we ons daar wel bewust van, maar soms lukt het ons dit zó goed te doen, dat iets helemaal uit zicht is en we er geen last meer van hebben. Gevoelens van kwaadheid, woede, teleurstelling, verdriet, onvrede, balen, angst, onmacht die we wegduwen of opkroppen, kunnen psychische en lichamelijke klachten in de hand werken en bijvoorbeeld tot uiting komen in depressie of in een heel leeg gevoel.

De affectfobie therapie heeft tot doel deze blokkades op te heffen en zo bij te dragen aan beter functioneren en betere verbinding met andere mensen. In de therapie wordt de aandacht gericht op verschillende aspecten, waarbij leren voelen centraal  staat.

  1. Het leren herkennen van de manier waarop u vermijdt, om bij dat gevoel stil te staan en om dit vervolgens los te laten
  2. Het leren gaan voelen van hetgeen u voelt en dit gaan uiten
  3. Verandering van het beeld van uzelf en anderen.

Tijdens de behandeling wordt de aandacht zo snel mogelijk gericht op verschillende mechanismen die u gebruikt om bepaalde gevoelens te vermijden, te voorkomen of te sturen. Hierdoor worden deze gevoelens vaak niet bewust beleefd. U leert deze mechanismen bij uzelf te herkennen en los te laten, waardoor ruimte komt om met uw gevoelsleven aan de slag te gaan. Vaak komen er tijdens dit proces pijnlijke herinneringen uit het verleden naar boven, waarbij wordt gekeken naar het verband tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Hierbij worden de vroegere pijnlijke gevoelens bewust onderzocht zodat deze verwerkt en opgeruimd kunnen worden. Meer informatie vindt u op: nvpp.nl/behandelvormen-aft.

Voor wie is affectfobie therapie geschikt?

Affectfobie therapie is geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, die daarnaast ook depressieve of angstklachten hebben (gehad). U zult veel moeite hebben om (nare) gevoelens te herkennen, te erkennen en toe te laten omdat u deze gevoelens het liefst wegstopt en probeert zo min mogelijk te voelen. Het is nodig voor de behandeling dat u dit van uzelf weet en ook enig zicht hebt op het ontstaan hiervan. Als u wilt leren om uw gevoelens meer te ervaren en meer in contact wilt komen met uzelf, dan zou affectfobie therapie mogelijk een geschikte behandelvorm voor u zijn.