Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met psychische problemen zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Schematherapie gaat ervan uit dat je, door hetgeen je in je jeugdjaren hebt meegemaakt, hardnekkige patronen kan ontwikkelen die zich op allerlei vlakken in je leven blijven herhalen. In schematermen worden dit  schema’s of valkuilen genoemd. Mensen bekijken de wereld door de gekleurde bril van hun schema’s. Dit zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens over zichzelf en de omgeving, die het individu waarneemt zonder zich daarover vragen te stellen. Ze ontwikkelen zich in de kindertijd en breiden zich daarna uit. Schema’s houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering.  Kinderen bijvoorbeeld die het schema ontwikkelen dat ze onbekwaam zijn, dagen die overtuiging zelden uit, ook niet als ze volwassen zijn. Ook als volwassene kan iemand het gevoel houden te mislukken, te falen, het niet goed (genoeg) te doen. Schema’s verdwijnen meestal niet zonder therapie. Zelfs succes in het leven is niet genoeg om schema’s te veranderen. Schema’s vechten voor hun overleving en doen dit met succes. Ook al blijven schema’s bestaan nadat ze gevormd zijn, we zijn ons er niet van bewust. Pas als een schema wordt opgeroepen door bepaalde gebeurtenissen, worden onze gedachten en gevoelens door de schema’s gedomineerd. Het is juist op zulke momenten dat mensen erg negatieve emoties ervaren en disfunctionele gedachten hebben .

Als iemand in een schema of valkuil terecht komt, gaat men over het algemeen ook vaak op dezelfde manieren reageren (modi genoemd). Dit kunnen verschillende manieren van reageren zijn, zoals hoge eisen stellen aan jezelf, jezelf afsluiten van anderen, het idee hebben het allemaal niet te kunnen of boos reageren.

In schematherapie wordt de invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijkse leven onderzocht. U leert om uw eigen schema’s en modi te herkennen en gaat in de loop van de therapie leren om uw manieren van omgaan met de schema’s te veranderen. U leert uzelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen en beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen. U leert voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar ook uw gedachten en gevoelens. Meer informatie vindt u op schematherapie.nl.

Voor wie is schematherapie geschikt?

Schematherapie is geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, die daarnaast ook andere klachten kunnen hebben. Als u merkt dat u steeds in uw leven op verschillende levensgebieden steeds terugkerende patronen hebt waarin u terecht komt, daar last van hebt en wat aan wilt veranderen, is schematherapie mogelijk iets voor u.