Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij verschillende therapiestromingen gecombineerd worden. Het wordt ook wel eclectische psychotherapie genoemd. Technieken vanuit verschillende vormen van psychotherapie kunnen in deze therapie ingezet worden op momenten dat het het beste aansluit bij de fase waar u op dat moment in zit.

In de therapie is aandacht voor uw problemen en uw achtergronden en al pratend leert u uzelf beter begrijpen. Er worden verbanden gelegd tussen uw manier van omgaan met uzelf en anderen in het heden en hoe u dit in het verleden zo aangeleerd hebt. Als u merkt erg wankel te staan, zodat het moeilijk is om in uw dagelijks leven te blijven functioneren, zal de therapie zich eerst meer richten op het stabieler worden zodat u weer het gevoel hebt het leven een beetje aan te kunnen. Vervolgens zal er meer ingang zijn om samen te kijken naar uw achtergronden en de invloed hiervan op uw dagelijks leven en het contact met anderen.

Ook zal er aandacht zijn voor uw relaties met anderen en de manier waarop u met hen omgaat en of u hierover tevreden bent. Mogelijk gaan er in de relatie met mij ook dingen spelen die in het contact met anderen ook plaatsvinden. Er is in de therapie de rust en ruimte om dit te exploreren en samen te onderzoeken waardoor dit komt en of er andere manieren zijn om hiermee om te gaan dan de manier die u gewend bent.

Voor wie is integratieve psychotherapie geschikt?

Integratieve psychotherapie is geschikt voor mensen die klachten hebben, waarbij ze merken dat deze klachten niet op zichzelf staan maar de wortels hebben in het verleden. De therapie is geschikt voor mensen die graag wat verder naar zichzelf willen gaan kijken en zichzelf graag beter willen gaan begrijpen.