Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) gaat ervan uit dat iedereen mensen nodig heeft om zich goed te voelen en wordt voornamelijk gebruikt bij de behandeling van depressie. Het is belangrijk dat u weet wat een depressie is en daarom zal de therapeut u veel vertellen over depressie en de meest voorkomende symptomen (klachten). De therapeut zal samen met u op een rij zetten wat u in uw leven hebt meegemaakt en welke mensen in uw leven belangrijk zijn of waren. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op veranderingen die u heeft meegemaakt in de tijd voor het ontstaan van uw klachten. Daardoor krijgen u en de therapeut een indruk van de manier waarop u in het verleden met contacten bent omgegaan. Samen met de therapeut legt u een verband tussen bepaalde problemen in uw leven en het ontstaan van de depressie. Dit wordt de focus van de behandeling, oftewel het onderwerp waarover de therapie gaat.

Binnen IPT worden vier centrale onderwerpen (zogeheten focussen) onderscheiden:

  • Rouw om een belangrijk verlies
  • Een verschil van mening met een belangrijke ander
  • Een belangrijke verandering in het leven
  • Een overgevoeligheid in relaties.

Meer informatie vindt u op de site iptnederland.nl.

Voor wie is IPT geschikt?

IPT is vooral geschikt voor mensen met depressieve klachten, waarbij de depressieve klachten veroorzaakt zijn of in stand gehouden worden door problemen in het interpersoonlijk contact (het contact tussen u en anderen).