Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat psychische klachten (nare gevoelens, problematisch gedrag) verband houden met de gedachten die mensen hebben in de situatie waarin ze verkeren.

Uw therapeut zal samen met u gaan onderzoeken welke gedachten bij u een rol spelen bij de nare gevoelens of het problematisch gedrag waar u last van heeft. Vervolgens leert u een aantal technieken om te onderzoeken of uw gedachten wel helemaal kloppen in de situatie waarin u ze dacht. Zo nodig formuleert u nieuwe, beter bij de situatie passende gedachten. We noemen dat ‘realistische gedachten’.

Wat is nu precies de rol van mijn gedachten?

Net als iedereen heeft u in allerlei situaties gedachten die uw gevoel en gedrag beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin. Van de meeste gedachten bent u zich helemaal niet meer bewust; u hebt ze in bepaalde situaties zo vaak gedacht dat het nu automatisch gaat. Omdat we ons niet meer zo bewust zijn van onze gedachten is het vaak lastig om de automatische negatieve gedachten op te sporen. Deze gedachten zijn ontstaan door leerervaringen in de loop van het leven. Hierbij spelen onder meer opvoeding, belangrijke en indrukwekkende gebeurtenissen en belangrijke anderen een rol. De belangrijkste opvattingen worden in de cognitieve therapie kernopvattingen genoemd. Ze zijn, samen met de verschillende leefregels die we in het dagelijks leven hanteren, opgeslagen in het geheugen in wat we cognitieve schema’s noemen. De schema’s zijn bepalend voor uw gevoel en gedrag in de situatie. Geactiveerde schema’s beïnvloeden de manier waarop u situaties interpreteert en de wijze waarop u informatie verwerkt.

Wat is het doel van cognitieve therapie?

Het doel van cognitieve therapie is situaties weer reëler, functioneler of evenwichtiger te leren beoordelen. Hierdoor veranderen uw gevoelens en gedrag ook in een positieve of minder lastige richting.

Cognitieve therapie is er niet op gericht u alleen nog maar positief te leren denken en alleen nog maar positieve gevoelens te laten ervaren; dat is ten eerste onmogelijk maar ten tweede naar onze mening ook onwenselijk. Normale negatieve emoties horen bij het leven en zijn ook nuttig; enige alertheid bij een gevaarlijke situatie is nuttig en verdriet is na een nare gebeurtenis (zoals ontslag of het overlijden van een belangrijke ander) van belang om de ervaring te verwerken.

Uiteraard blijven reële problemen (zoals een vervelende leidinggevende of lichamelijke ziekten) ook na cognitieve therapie bestaan. Door het toepassen van de geleerde technieken leert u minder last te hebben van deze problemen en er beter mee om te gaan. Daardoor ervaart u een groter gevoel van controle over deze situaties en wellicht ook over uzelf.

Kortom: wat vervelend is, blijft ook met cognitieve therapie vervelend, maar is geen ramp meer. Meer informatie vindt u op de site van vgct.

Voor wie is cognitieve gedragstherapie geschikt?

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die geschikt blijkt te zijn voor allerlei verschillende klachten, zoals depressie, burn out klachten en angstklachten.