Psychotherapie


Psychotherapiepraktijk Verder Barendrecht Kerkhoff

Op deze pagina vindt u meer informatie over verschillende vormen van psychotherapie. Psychotherapie is een verzamelnaam van behandelmethoden die ingezet kunnen worden als mensen psychische klachten hebben en problemen niet zelf kunnen oplossen. In de psychotherapie bestaan verschillende methodes, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie en schematherapie.

Afhankelijk van uw persoon en uw hulpvraag, werken we meestal met één van deze methoden of een combinatie hiervan, die het beste bij u past. In psychotherapie bespreken we uw problemen in een sfeer van vertrouwen en empathie.

Therapeuten lossen geen problemen op, maar kunnen u helpen om dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken en/of moeilijke situaties anders aan te pakken. Zo kunt u leren inzicht te krijgen in uw klachten, eventueel veranderen van gedrag, anders omgaan met pijnlijke emoties, anders denken en/of anders omgaan met mensen die belangrijk voor u zijn. Het is aan u zelf om de tijdens de therapie verkregen inzichten in de praktijk te brengen.

Psychotherapie vraagt de bereidheid om uw gedrag, gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en die samen in de gesprekken te onderzoeken. Voor het welslagen van de therapie is uw inzet even belangrijk als mijn ervaring en deskundigheid. Het is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs en het is vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich (tijdelijk) slechter gaat voelen of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat tijdelijk onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Sommige mensen houden last van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Psychotherapeuten helpen mensen vaak door moeilijke perioden heen. En uiteindelijk wordt u er, als het goed is, beter van.