Supervisie en leertherapie

Wil je alleen of met zijn tweeën supervisie volgen? Ik bied supervisie aan psychologen/orthopedagogen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt, schematherapeut, GZ psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog BIG. Als je in opleiding bent voor een registratie bij een andere specialistische beroepsvereniging (post HBO) is supervisie soms ook een mogelijkheid. Check hiervoor de eisen van jouw beroepsvereniging.

Ik ben klinisch psycholoog/psychotherapeut en geregistreerd supervisor voor de VGCt, Vereniging voor Schematherapie en de NVP en dien me te houden aan de eisen van de verschillende registers en beroepscodes. Ik heb ervaring met het geven van zowel individuele- als groepstherapie. Binnen mijn therapieën werk ik vaak met schematherapie of affectfobietherapie, maar ik werk ook met cognitieve gedragstherapie, EMDR of integratief inzichtgevende therapie. De nadruk ligt in de therapie veelal op het onderzoeken en achterhalen van onderliggende gevoelens en hoe cliënten daar, ook in het interpersoonlijke contact, mee omgaan.

Ik vind het leuk om supervisanten te motiveren en zelfvertrouwen te geven om de therapeutische relatie goed op te bouwen en om de therapie samen met de cliënt vorm te geven. Hierbij is in de supervisie ook aandacht voor het goed gebruiken van de gekozen therapievorm en vind ik het  belangrijk om maatwerk te verrichten, passend bij de cliënt.  Daarnaast vind ik het parallelproces van de therapeut een belangrijk onderdeel van de supervisie. Als supervisor sta ik naast je en kijken we samen naar thema’s waar je tegen aan loopt en hoe je hier een weg in kan vinden als behandelaar.

Als je supervisie wilt volgen, plannen we eerst een kennismakingsgesprek face-to-face of online. Hierbij kunnen we ook alvast kort stilstaan bij je doelen en kunnen we praktische afspraken maken. Als dat bevalt, krijg je een supervisiecontract en regelen we in overleg onze afspraken. Supervisiesessies duren 45 minuten bij individuele supervisie, 60 minuten voor supervisie met 2 personen. Dubbele sessies supervisie behoren ook tot de mogelijkheden. Ik verwacht van je dat je van elke supervisie een verslagje maakt en dat voor de volgende supervisie opstuurt. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je de sessies van een aantal cliënten opneemt op camera en deze laat zien tijdens onze sessies, zodat we samen letterlijk kunnen zien wat er gebeurt in je behandelingen. Het is fijn als je een supervisie voorbereidt, zodat je duidelijk hebt wat je wilt bespreken. Halverwege de supervisies zullen we een tussentijdse evaluatie plannen en uiteindelijk afsluiten met een eindevaluatie. Zo nodig vullen we in de supervisie KBS-en of praktijktoetsen in. De supervisie vindt face-to-face of online plaats.