Uw dossier

Alle gegevens en verslagen van u zullen in een persoonlijk dossier bewaard worden. Op dit dossier bestaat voor u het inzagerecht, zoals dat volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) geregeld is. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de site van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport. Ook is het privacy statement op uw persoonsgegevens van toepassing.

Van de intake- en onderzoeksgesprekken schrijf ik een verslag. Indien u hiervoor toestemming geeft zal ik uw huisarts, die meestal ook de verwijzer is, informeren over uw klachten en de afgesproken behandeling. Ook zal ik met hem of haar contact opnemen als er nog onduidelijkheden zijn op medisch vlak of wat betreft de door u gebruikte medicijnen. U weet ten alle tijden bij wie, wanneer en waarover informatie opgevraagd of verstrekt wordt. Dit gaat nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ook van de behandelgesprekken zal ik verslagen schrijven. Minimaal 1 keer per jaar of aan het einde van de behandeling zal ik informatie verstrekken over de behandeling aan uw huisarts.

Het dossier wordt, zoals wettelijk bepaald, na 20 jaar vernietigd.