Vergoedingen

Verzekeraars en vergoedingen

Vergoedingen

In 2023 heb ik wel een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Menzis Zorgverzekeraar, Anderzorg, HEMA
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, Achmea Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeringen
  • DSW
  • CZ, Ohra, Nationale Nederlanden
  • Eno, Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect, HollandZorg

Als u bij één van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, gaat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekering en zult u alleen uw eigen risico nog moeten betalen.

In 2023 heb ik geen contract met:

  • Caresq, EUCARE, Aevitae
  • a.s.r, Ditzo
  • VGZ, IZZ, IZA, UMC, ZEKUR, ZEKUR Natura, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd, Univé
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ, Jaaah, PNO Zorg, VvAA

Als u bij één van de zorgverzekeraars verzekerd bent, waar ik geen contract mee heb, betekent dat voor u dat u de factuur eerst zelf dient te betalen. De factuur krijgt u eens per maand. Vervolgens kunt u de factuur indienen bij uw verzekeraar.

Als u een restitutiepolis hebt, krijgt u regelmatig het bedrag volledig vergoed door uw verzekeraar. Wel is het goed om na te kijken of de restitutiepolis wel alle kosten dekt aangezien sommige restitutiepolissen GGZ-kosten niet volledig dekken. Bij een naturapolis krijgt u meestal een groot deel van het bedrag uitgekeerd (rond 60-80%). Informeert u vooral zorgvuldig bij uw zorgverzekeraar welk percentage u vergoedt krijgt.

Mocht uw verzekeraar niet alles uitbetalen, dan is het goed om te weten dat sommige werkgevers bereid blijken te zijn een deel van de kosten voor psychologische hulp van hun medewerkers te vergoeden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient u het bedrag, dat niet door uw verzekeraar vergoed wordt, zelf te betalen. De tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Als ik geen contract heb met uw zorgverzekering gelden die tarieven. De zorgverzekeraars hebben, aan de hand van de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit zelf hun tarieven bepaald. Als ik wel een contract heb met uw zorgverzekering declareer ik hun tarieven.

Tarieven overzicht

De tarieven voor psychotherapie, door mij als klinisch psycholoog, zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  in 2023 gesteld op de bedragen in onderstaande overzichten. Hieronder staan de meest voorkomende typen consulten en de bijbehorende tarieven, als ook de overige meest belangrijke tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt meestal 45 minuten. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek). De indirecte tijd voor verslaglegging en dergelijke is verrekend in dit tarief. Eventueel intercollegiaal overleg over u, is niet inbegrepen in het tarief. De tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en zijn per gesprek. Meer informatie over de NZa tarieven vindt u hier.->deze link gaat naar tarieven 2022!!!

Meer informatie over de NZA tarieven vindt u hier (deze link gaat nog naar de tarieven van 2022). Hieronder vindt u de belangrijkste tarieven voor 2023.

Activiteit Duur Tarief 2023
Diagnostiek 45 minuten € 201,28
Diagnostiek 60 minuten € 229,67
Behandeling 45 minuten € 169,56
Behandeling 60 minuten € 200,40
Niet basispakketzorg consult 45 minuten € 124,16
Intercollegiaal overleg - kort (tot 15 min) 15 minuten €  23,58
Intercollegiaal overleg - lang (vanaf 15 min)  15+ minuten €  71,88

De tarieven voor supervisie en leertherapie in 2023 zijn:

Supervisie aan 1 persoon 45 minuten € 110,=
Supervisie aan 2 personen 60 minuten € 160,=
Leertherapie 45 minuten  € 110,=