Uw factuur

De data die op de factuur worden vermeld, komen niet altijd overeen met de data waarop u afspraken had. Dat komt doordat de indirecte werkzaamheden op een ander moment hebben plaatsgevonden dan de gesprekken met u. Een zorgtraject wordt gestart op het moment dat de aanmelding wordt gedaan, ook dit kan een eerder moment zijn dan de dag waarop het eerste gesprek heeft plaatsgevonden.

De totale tijd die wordt besteed aan een behandeling wordt bij elkaar opgeteld en valt binnen een tijdsblok, waarbij het afhankelijk is van de gestelde diagnose wat de kosten zijn voor behandeling. De tijdsblokken en tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en liggen vast voor elke GGZ-zorgaanbieder in Nederland. Voor informatie hierover kunt u de website van de NZA raadplegen.

Wanneer krijgt u uw factuur

Een DBC heeft een looptijd van maximaal 365 dagen. Na 365 dagen of na afronding van de behandeling wordt er een factuur gemaakt. Wanneer ik een contract heb met uw zorgverzekeraar gaat deze rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wanneer ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar ontvangt u de factuur en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van de polis die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.