Uw factuur

Eens per maand wordt er een factuur gemaakt. Deze wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd, als ik daar een contract mee heb. Als ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb, krijgt u zelf de factuur. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van de polis, die u met uw zorgverzekeraar hebt afgesloten.

Op de factuur staan de afspraken vermeld, die hebben plaatsgevonden. Hierbij zijn de tarieven voor de intakegesprekken verschillend van de tarieven van de behandelgesprekken. De kosten van een gesprek worden verder bepaald door de duur van een consult. Ik ga uit van de tijd, die voor u in mijn agenda is gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als het gesprek 15 minuten korter of langer duurt dan gepland, wordt de tijd achteraf aangepast op basis van de realisatie. Naast de kosten voor de afspraken zult u soms kosten voor intercollegiaal overleg op de factuur zien staan als ik met collega’s anoniem over u gesproken heb. Deze manier van werken hangt samen met het Zorgprestatiemodel, dat vanaf 2022 van toepassing is. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Financiering. De tarieven van de consulten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.