DBC

Diagnose Behandel Combinatie

Sinds 2014 worden de kosten voor een specialistische GGZ behandeling berekend in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit betekent dat de totaal bestede tijd aan uw behandeling bij elkaar wordt opgeteld. U krijgt dus geen factuur per gesprek. De DBC tijd is de tijd die direct wordt besteed aan contacten, maar ook tijd die voor u niet direct zichtbaar is. Onder deze indirecte tijd valt onder andere de tijd voor gespreksvoorbereiding, gespreksrapportage, e-mailcontact, behandelbesprekingen, het schrijven van brieven aan bijvoorbeeld de huisarts en het schrijven van verslagen en het uitwerken van psychodiagnostisch onderzoek.