Kosten

Psychotherapiepraktijk Verder Barendrecht

Algemene informatie

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. In 2021 heeft de overheid geen eigen bijdrage ingesteld voor psychotherapie. Wel kan uw zorgverzekeraar een deel van de kosten verrekenen met uw wettelijke eigen risico. Dit eigen risico is in 2021 minimaal 385 euro, maar kan ook hoger zijn als u hier zelf voor hebt gekozen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. In de verwijsbrief moet duidelijk staan vermeld dat het gaat om een verwijzing voor basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en dat er sprake is (of een vermoeden) van een psychische stoornis, gedefinieerd volgens de DSM-V (diagnostisch handboek). In de DSM-V staan onder meer angststoornissen, trauma, stemmingsstoornissen (b.v. een depressie), eetstoornissen, impulscontrole stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen genoemd.

Behandeling van werkgerelateerde problemen, een aanpassingsstoornis, relatieproblemen of andere problemen zonder dat er sprake is van een DSM-V diagnose worden door de zorgverzekeraar niet meer vergoed. Als u behandeld wilt worden voor een diagnose die niet onder verzekerde zorg valt (dit wordt in de intakefase vastgesteld) of als u psychotherapie wilt en niet wilt dat de verzekering het betaalt (de zogenoemde zelfbetalers), dan is dat ook mogelijk.