Kosten

Psychotherapiepraktijk Verder Barendrecht

Algemene informatie

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en wordt daarom vergoed als ik een contact heb met uw zorgverzekeraar.  Wel kan uw zorgverzekeraar een deel van de kosten verrekenen met uw wettelijke eigen risico. Dit eigen risico is in 2023 minimaal 385 euro, maar kan ook hoger zijn als u hier zelf voor hebt gekozen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. In de verwijsbrief moet duidelijk staan vermeld dat het gaat om een verwijzing voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en dat er sprake is (of een vermoeden) van een psychische stoornis, gedefinieerd volgens de DSM-5 (diagnostisch handboek). In de DSM-5 staan onder meer angststoornissen, trauma, stemmingsstoornissen (b.v. een depressie), eetstoornissen, impulscontrole stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen genoemd.

Behandeling van werkgerelateerde problemen, een aanpassingsstoornis of andere problemen, zonder dat er sprake is van een DSM-5 diagnose, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Als u behandeld wilt worden voor een diagnose die niet onder verzekerde zorg valt (dit wordt in de intakefase vastgesteld) of als u psychotherapie wilt en niet wilt dat de verzekering het betaalt (de zogenoemde zelfbetalers), dan is dat ook mogelijk.